ثبت درخواست سردبیری

فرم درخواست سردبیری اندیشکده مهارت شناسی

درصورتیکه میتوانید در حوزه مهارت شناسی مقالات و یادداشت و محتوا خلق کنید اطلاعات خود را تکمیل نمایید.
  • مشخصات فردی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc.