پیش ثبت نام تور مهارتی

ثبت نام تور مهارتی

مرحله 1 از 2 - فرم تعهد نامه

50%
 • 1-ثبت نام شما به منزله شرکت قطعی در تور مهارتی نیست برگزاری تورها براساس میزان ظرفیت و مشارکت کاربران میباشد. 

  2- داوطلب بایستی 1 ساعت  قبل از حرکت در محل مشخص شده حضور پیدا کند.

  3-به دلیل ظرفیت بومی و اقلیمی برخی از استانها در صنایع امکان برگزاری تور در خارج از محل زندگی شما وجود دارد.

  4- رعایت شئونات اسلامی از سوی داوطلبان الزامی است.

  5-از پوشیدن لباس های نامتعارف و هرگونه زیور آلات جدا خودداری نمائید.

  6-از آوردن اشیاء قیمتی به همراه خود جدا خودداری نموده که در صورتی مفقودی برگزار کننده هیچگونه تعهدی نسبت به آن ندارد.

  7-هزینه های کمپ بایستی طبق تعرفه های اعلام شده حداکثر یک هفته قبل از برگزاری تور با برگزار کننده تسویه گردد.

  8-تمامی داوطلبان شرکت در تور تحت پوشش بیمه حوادث بیمه ایران می باشند.

  9-در صورت انصراف از تور هزینه شرکت به هیچ عنوان عودت نخواهد شد.

  10-تنها شخصی که فرم ثبت نام اینترنتی را تکمیل نموده اجازه شرکت در کمپ را دارد.

  11-در صورت نامساعد بودن شرایط جوی و جاده و تشخیص آن از سوی برگزار کننده تور لغو خواهد شد.

  12-داوطلب متعهد میگردد چنانچه کمپ برای سلامتی وی مضر باشد قبل از ثبت نام ،برگزار کننده را مطلع نماید.

  13-هزینه های تور پس از تائید داوطلب براساس هزینه ایاب و ذهاب ،پذیرایی و خدمات ارائه شده به داوطلبان محاسبه و برای شما جهت پرداخت پیامک خواهد شد.