مکانیک خودرو پایه درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه 2 کسی است که پس از طی دوره آموزشی بتواند از عهده فلز کاری عمومی،مولد قدرت،نحوه عملکرد موتورهای بنرینی و انواع آن ،سیستم جرقه زنی،سیستم سوخت رسانی انژکتوری با انتقال قدرت و سیستم ترمز معمولی و ABS و ESP و جعبه فرمان و سیستم تعلیق برآید.

فهرست توانایی ها:

1-ایمنی و بهداشت در محیط کار

2-اندازه گیری و کار با ابزار دقیق

3-فلز کاری

4-تعمیر سیستم مولد قدرت

5-تعمیر سیستم روغن کاری

6-تعمیر سیستم خنک کاری

7-سیم کشی و سیستم جرقه زنی

8-تعمیر سیستم سوخت رسانی کاربراتوری

9-تعمیر سیستم سوخت رسانی انژکتوری

10-کار با دستگاه عیب یاب

11-تعمیر سیستم انتقال قدرت

12-تعمیر سیستم ترمز معمولی و ABS و ESP

13-تعمیر سیستم فرمان

14-تعمیر سیستم تعلیق

در پایان دوره آموزشی کارآموزان جهت احراز صلاحیت در آزمون آنلاین کتبی و عملی شرکت و موفق به دریافت گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای خواهند شد.

طول دوره :4ماه هفته ای دو جلسه

تلفن جهت هماهنگی : 09192698472 | 02166379842